Selecteer een pagina

Registratie Formulier

Het intakeformulier geeft uw Personal trainer een beeld van uw fysieke capaciteiten, en zo nodig medische achtergrond. Hierbij worden er een aantal persoonlijke vragen gesteld om aanvullend inzicht te krijgen in uw algemene dagelijkse bezigheden en lifestyle. Deze in- formatie is strikt vertrouwelijk en zal niet aan derden worden verstrekt , en/of met der- den worden besproken zonder toestemming van de betreffende sporter.

ALGEMENE GEGEVENS

MEDISCHE GEGEVENS

MEDISCHE VRAGENLIJST


KARAKTER EIGENSCHAPPEN


× Chat hier